Trouwdiensten

Voortaan zullen de trouwdiensten ook vermeld worden op de voorpagina van de kerkbode. Net als alle andere diensten is ook de trouwdienst een eredienst. Een dienst waarin een sprekende God centraal staat,

Die door middel van de dienaar van het Woord de leiding van de samenkomst heeft, zoals verwoord in Exodus 25:22 "Ik zal u daar ontmoeten (..) Ik zal met u spreken over alles wat Ik u (..) gebieden zal." 

Bijzondere diensten in coronatijd

Wij zijn dankbaar dat de diensten met kerkgangers weer zijn opgestart. Dat betekent ook dat de doopdiensten weer kunnen worden ingepland. Deze diensten zullen in maart/april plaatsvinden. Ook staan er voor de maand mei een aantal belijdenisdiensten gepland. In het ministerie van predikanten is ook gesproken over de viering van het Heilig Avondmaal waarover wij u vorige week hebben bericht. Graag willen wij onze nieuwe ‘belijders’ gelegenheid geven om deel te nemen aan het Heilig Avondmaal. Mede vanwege het grote aantal bijzondere diensten in de maand april/mei is daarom besloten om de viering van het Heilig Avondmaal te verplaatsen naar de geplande viering in juni D.V.

Kerktijd

Uitnodiging 24 uur geldig

Voor een goede werking van kerktijd is het belangrijk dat u tijdig reageert. Een uitnodiging is 24 uur geldig. Reageert u toch later dan ziet u de melding dat u bent afgemeld. Wilt u proberen tijdig te reageren?

Even niet uitnodigen?

Het is begrijpelijk als u het nog niet aandurft of verhinderd bent. U hebt dan in kerktijd de mogelijk om uzelf even “inactief” te maken. Wij nodigen u dan even niet uit.

Hier een instructie hoe u uzelf inactief maakt (zie plaatje)

U vult dan de datums hiervoor in en klikt op opslaan

Ook kunt u dit makkelijk ongedaan maken door weer even in te loggen; er is dan een knop “Weer op actief zetten”

Paasviering 22 mrt. ‘Hij kwam voor mij.’

Voor alle vrouwen in de gemeente.

Een herinnering aan de uitzending van de paasliturgie op D.V. 22 mrt. om 19.30 vanuit de Oude Kerk (www.hervormdputten.nl/kerkdienstenrooster). Het thema is: “Hij kwam voor mij.” Samen stil worden, luisteren naar het lijdens- en paasevangelie, samen zingen en (aan)bidden. Tip: Nodig iemand uit met wie je samen kunt kijken en luisteren. Een uitzending door vrouwen van verschillenden Bijbelkringen voor alle vrouwen in de gemeente. We hopen u/jou digitaal te ontmoeten!