Even stil worden in de week voorafgaand aan Goede Vrijdag en Pasen om onze gedachten te
richten op het 

lijden en sterven van onze Heere Jezus Christus. U/jij wordt daarvoor de gelegenheid geboden tijdens de Stille Week bijeenkomsten op 29, 30, 31 maart en 1 april. Elke avond is er, via de kerkomroep, vanuit de Oude Kerk van 19.30u tot 20.00u een
uitzending. Aan de hand van Bijbellezingen, korte momenten om een tekst te overdenken en
psalmen en lijdensliederen worden we stil bij wat de Heere Jezus voor ons heeft volbracht.
Het thema dit jaar is: ‘Leer mij Uw weg’. We bidden om een dieper inzicht in de betekenis
van de weg van lijden tot heerlijkheid, zoals de Heiland die is gegaan. Maar ook om lering en
leiding als het erom gaat Zijn leerling/volgeling te zijn; in Zijn voetspoor te gaan en al doende
te leren hoe dat concreet inhoud te geven.

Programma stille week voor de uitzending van maandag

Programma stille week voor de uitzending van dinsdag

Programma stille week voor uitzending van woensdag

Programma stille week voor uitzending van donderdag

Stille Zaterdag 3 april wordt er, eveneens vanuit de Oude Kerk, van 19.30u tot 20.30 een
Zanguur met hetzelfde thema uitgezonden. Gezongen wordt dan door Vocaal Ensemble 'Devoto' en meerdere virtuele koren. O.a. het virtuele kinderkoor met kinderen uit de CGK, GKV en Hervormd Putten.

We bevelen deze bijeenkomsten warm aan bij jong en oud!

Flyer 4 1 stille week