Donderdag 21 jan. zal er een digitale zendingsavond zijn met Adré en Marja Lichtendonk. De avond zal worden uitgezonden vanuit de Oude Kerk.

Tijdens de uitzending kan iedereen zijn vragen insturen en zullen Adré en Marja hier antwoord op proberen te geven. Speciaal voor jongeren van 12 tot 16 jaar zullen we een quiz organiseren, waarbij een paar leuke prijzen te winnen zijn!
We hopen op een mooie avond, waarbij we de verbondenheid van de wereldwijde kerk mogen ervaren en we als gemeente om Adré en Marja heen mogen staan.

TFC

We willen in het nieuwe jaar starten met een dankbericht vanuit ons als TFC van Adré en Marja. Het was voor iedereen een bijzonder jaar, met alles rondom het virus. Voor Adré en Marja was het soms een tijd van oefenen in geduld: geplande bezoeken en contacten konden bijvoorbeeld niet doorgaan zoals ze gehoopt hadden. Maar ondanks deze onzekerheden en misschien soms wel teleurstellingen, is dit het enige wat ze kunnen benoemen van afgelopen jaar wat ‘iets minder was’. We willen in dit bericht in het bijzonder danken voor alle hoogtepunten die ze mee mochten maken in Bosnië. Want ondanks alles wat het virus met zich meebracht, mochten de kerkdiensten in hun gemeente, op een paar weken na, gelukkig gewoon doorgaan. En juist met de beperkingen die er nog zijn, zijn ze blij dat het meest essentiële van het ‘kerk-zijn’ door kan gaan: lofprijzing, de verkondiging en het samenkomen om God te zoeken. In dat wat ze zeggen over de wekelijkse diensten klinkt hun dankbaarheid wel door: ‘We vinden elke week de kerkdienst het hoogtepunt van de week. We leven ernaar toe.' We zijn als TFC dankbaar dat we dit mogen horen van ze. Ondanks de beperkingen die er zijn, blijven ze zich volledig inzetten voor het prachtige werk wat ze mogen doen. Zo hebben ze bijvoorbeeld online contact met broeders en zusters in BiH. Ze noemen het samenbindend; ze bidden samen en bemoedigen elkaar. Dankbaar en blij zijn Adré en Marja ook met de versterking van hun kleine leiderschapsteam door de komst van Amy en Thomas: zendingsarbeiders die al langer in BiH wonen en werken en de taal vlotter spreken. Daarnaast zijn ze begonnen met een kleinschalig winterhulptraject en worden er voedselpakketen uitgedeeld aan de allerarmsten. 'Het is een leerzaam en goed proces voor onze kleine gemeente om naar elkaar om te zien, ook buiten je eigen kringetje.' Al met al heel veel om dankbaar voor te zijn. Wij willen iedereen vanuit de (deel)gemeente(s) bedanken voor alle betrokkenheid, op welke manier dan ook. Door mee te bidden, te leven en te geven. Voor het eerste volledige jaar hebben we genoeg geld binnengekregen! We zien door alles heen dat God betrokken is bij het werk wat gedaan wordt door Adré en Marja!