Maandag beginnen de catechisaties weer! Deze zullen online worden gegeven, dit op de gebruikelijke dagen en  tijden.


Check of je een uitnodiging hebt  ontvangen. Zo niet, neem dan contact op met je mentor of catecheet.