Door de toename van de besmettingen en de ernst van de situatie in ons land en in ons dorp heeft het moderamen, mede op verzoek van de lokale overheid, helaas moeten besluiten om tijdens de lockdown-periode uitsluitend online-diensten te verzorgen zonder kerkgangers. 

Let op de aanvangstijden van de kerkdiensten zijn aangepast en ook de kerken waar diensten worden gehouden.