Het is ons verlangen om als gemeente weer het Heilig Avondmaal te kunnen vieren. U zult begrijpen dat dit niet mogelijk is op de wijze die we altijd gewend zijn.

Daarom is er nagedacht en onderzocht wat wel mogelijk is met inachtneming van de huidige coronamatregelen t.a.v. de kerkdiensten.

Hieruit is het volgende gekomen:

Op zondag 6 dec. hopen we de gehele zondag in het teken te kunnen stellen van de viering het Heilig Avondmaal. In alle drie de kerkgebouwen zullen een 7-tal vieringen worden gehouden. Dit ziet er dan als volgt uit: Om 9.00 uur is de eerste dienst zowel in de Oude Kerk, als de Nieuwe Kerk en in de Zuiderkerk. In deze diensten wordt een korte preek gehouden en zal de 1e viering plaatsvinden. Vervolgens wordt de kerk gereinigd en gelucht volgens de thans geldende voorschriften. Om 10.30 uur vindt de 2e viering plaats. Dit is, evenals de volgende vieringen, alleen een Avondmaalsviering dus zonder preek! Na deze viering wordt de kerk gereinigd en gelucht, waarna de volgende viering plaats kan hebben. De aanvangstijden voor de vervolgvieringen zijn:

11.30 uur, 12.30 uur,

14.30 uur, 15.30 uur

en 16.30 uur.

In de laatste viering, die van 16.30 uur, zal tevens de dankzegging plaatvinden. Voor wat betreft brood en wijn is er gekozen voor de volgende route: bij binnenkomst in de kerk staat er voor u een verpakt cupje wijn en brood klaar. Deze neemt u mee naar de plek die u wordt aangewezen. Op het moment in de viering geeft de predikant duidelijk aan wanneer en hoe dit te gebruiken. De eerste en de laatste dienst (9.00 uur en 16.30 uur) worden uitgezonden via de gebruikelijke uitzending van kerkomroep, zodat u de inleidende preek en afsluitende dankzegging ook thuis kunt volgen. Tijdens de tussenliggende vieringen is er geen uitzending.

In kerktijd.nl zijn extra categorieën aangemaakt voor het Heilig Avondmaal op 6 dec.

Als u deel wilt nemen aan de viering van het Heilig Avondmaal gaat u naar kerktijd.nl, u logt in en geeft uw voorkeuren aan bij de categorie Heilig Avondmaal. Er zullen enkele vieringen met oppas zijn (0-7 jaar), zodat ouders in de gelegenheid zijn om samen te komen. Voor de oppas moet u zich aanmelden, nadat u een uitnodiging hebt geaccepteerd. Zie www.hervormdputten.nl/oppas.

Voor de logistiek willen we u vragen om uw keuzes al dit weekend in te vullen.
Op maandagochtend 30 nov. zullen we starten met uitnodigen. We willen u verzoeken om tenminste twee diensten aan te vinken. Halverwege de voorbereidingsweek maken we een inschatting of er diensten moeten vervallen of worden toegevoegd.
Bent u flexibel: dan moedigen we u aan om nog meer diensten aan te vinken.
Als u geen oppas nodig heeft, verzoeken we u de diensten met oppas niet aan te vinken.

We hopen zo op een verantwoorde en gezegende wijze het Heilig Avondmaal in het midden van de gemeente te kunnen vieren. We rekenen op uw begrip dat het iets anders gaat dan anders.

Hier ziet u het schema zoals u die aantreft op de website:

ha categorie 3xoppas