Kerstpostactie Putten

Na lang wikken en wegen, de voor en tegens tegen elkaar te hebben afgewogen, hebben we na de laatste persconferentie besloten om de kerstpostactie dit jaar niet door te laten gaan. Heel jammer als we denken aan de organisaties waar de opbrengst dit jaar voor bestemd zou zijn. Dit jaar kan het gewoon niet anders.

We hopen dat we volgend jaar uw post weer mogen bezorgen. Verder wensen wij u ondanks de zorgen en onzekere tijden toch een goede tijd en gezegende kerstdagen toe.

Hartelijke groet,

Team kerstpostactie Putten.

 

Geen oliebollenactie

Met heel veel inzet en enthousiasme heeft ’t Zuiderkoor de laatste 38 jaar in december de welbekende oliebollenactie gehouden. De kwaliteit van de oliebollen was altijd uitstekend. Dit heeft zich ook geuit door het feit dat alle kopers elk jaar weer oliebollen bestelden.

Wij zeggen alle kopers hiervoor dan ook heel hartelijk dank. Zonder kopers geen oliebollenactie. Natuurlijk was het ook een stuk eigen belang. Door die jarenlange actie heeft ’t Zuiderkoor ook financieel kunnen blijven bestaan. De contributie kon hierdoor op een redelijk (laag) peil blijven.

Door omstandigheden (ziekte van leden en het feit dat de gemiddelde leeftijd van de koorleden steeds hoger werd) was het in 2018 fysiek en organisatorisch niet meer mogelijk een oliebollenactie te houden. Er is toen besloten geen oliebollenactie meer te houden.

In de loop van 2019 is er toch weer besloten een actie te houden, zij het op een wat andere manier. We hebben het bakken van de oliebollen uitbesteed aan een derde.

Helaas was de kwaliteit van de oliebollen niet wat wij verwacht en gehoopt hadden.

Hiervoor willen wij als koor alle kopers van 2019, die toch weer oliebollen hebben besteld, onze oprechte excuses aanbieden.

We hebben nu definitief besloten, geen oliebollenactie meer te houden.

Nogmaals: alle kopers van de afgelopen 38 jaar hartelijk bedankt !!

Namens ’t Zuiderkoor

Hennie Bouw, voorzitter

Klaas van Sligtenhorst, secretaris

Niesje van de Langemheen, penningmeester