Ook deze week was er weer een persconferentie waarbij nieuwe maatregelen zijn afgekondigd vanwege het toenemend aantal besmettingen. Helaas is de toename van besmettingen ook in ons dorp merkbaar; inmiddels kleuren wij donkerrood op de kaart en staat ons risico-niveau op zeer ernstig. 

 

Wij zijn blij dat de kerkdiensten met maximaal 30 personen gewoon doorgang kunnen blijven vinden. Voor andere bijeenkomsten dan kerkdiensten (vergaderingen, bijbelkringwerk en verenigingen) hebben wij uit voorzorg al vanaf 2 oktober geadviseerd om dit te beperken tot 15 deelnemers. Nu het aantal besmettingen in ons dorp oploopt willen we er graag aan toevoegen om hierin voorzichtig en terughoudend te zijn.  Overweeg of het mogelijk is om een bijeenkomst uit te stellen of digitaal te verzorgen. Kom in ieder geval alleen bij elkaar als het echt verantwoord is en houdt dan strikt de veiligheidsregels in acht.