Deze week hebben we Dankdag gevierd. We hebben het thema ‘Dank God in alles!’ besproken.Wat een groot vertrouwen had Paulus, ondanks de omstandigheden waarin hij verkeerde.

Om thuis nog verder bezig te gaan met het thema, volgt hieronder een proefje: Dankbaar in alle omstandigheden: Als je gelooft in God, dan kun je nog steeds moeilijke dingen meemaken. Zo kwam Paulus bijvoorbeeld in een storm 

op zee terecht. Als we op God vertrouwen, dan kunnen we Hem altijd danken, wat er ook gebeurt.

Benodigdheden: glas warm water, ongekookt ei, 6 scheppen zout

Werkwijze: Vul een glas met warm water en doe een rauw ei in het glas water. Laat de kinderen beschrijven wat er gebeurt. - Zo meteen ga je een verhaal horen over 275 mannen die bang in een schip zitten in de storm. Ze hebben geen hoop meer en ze zijn bang dat ze, net als dit ei, naar de bodem van de zee zullen zakken. - Haal het ei weer uit het water. - Er is nóg iemand in het schip. Hij is niet bang dat ze zullen zinken, want hij, Paulus, heeft van God gehoord dat ze gered zullen worden. En ook al gaat het nog meer stormen, hij weet dat God voor hen zal zorgen. - Voeg al pratend zes scheppen zout toe aan het water en meng dit goed. - Daarom dankt Paulus midden in de storm. Zou hij voor niks gedankt hebben? Of zou God doen wat Hij beloofde - wat denk jij? - Doe het ei opnieuw in het glas water. Praat met de kinderen over wat ze zien. Welke conclusie trekken de kinderen zelf?

Om in het gezin nog op een andere manier over het thema door te praten, nog een werkvorm ‘Kletspot.’ De vraag: kun je overal voor danken?

Benodigdheden: grote lege jampot, kleine papiertjes, pennen

Werkwijze: Geef iedereen twee papiertjes. Op het ene wordt er geschreven waar je makkelijk voor kunt danken, op het andere schrijf je wat er moeilijk is om voor te danken. Doe alle papiertjes in de pot en hussel ze goed door elkaar. Pak daarna om de beurt een papiertje eruit en vraag eerst aan de anderen of zij hiervoor zouden danken, waarom wel en waarom niet. Nadat iedereen geweest is of wanneer de papiertjes op zijn, bespreek je de antwoorden zo nodig nog na. Het thema is ‘Dank God in alles!’, maar dat is misschien wel moeilijk in sommige situaties. Houd er rekening mee dat kinderen

heftige situaties kunnen opschrijven. Danken als alles fijn om je heen is, kunnen de meesten wel. Maar danken als je leven moeilijk is... dat is anders. In het verhaal van dankdag hoor je dat dit wél kan...

Extra tip: De kinderen kunnen ook elk een eigen 'Dankdagkletspot' versieren en vullen met briefjes, waarop ze vragen rondom Dankdag schrijven.