Op woensdagavond 11 nov. vindt de eerste Bijbellezing van dit winterseizoen plaats in de Oude Kerk. We maken een begin met een serie

Bijbellezingen over hoofdstukken uit het Bijbelboek Jeremia en lezen Jer. 1: Roeping en boodschap van Jeremia.

De profeet Jeremia is ‘Profeet onder het juk’. Zijn taak is een zware last waaronder

hijzelf heeft geleden. Daarin vertoont hij het beeld van de grote Profeet en Leraar, Jezus Christus.  Het is de Heere Zelf Die hem deze taak op de schouders legt en hem bevel geeft om de ondergang van stad en tempel aan te zeggen. Het bijzondere is echter dat dwars door de oordeelsaankondiging heen telkens de belofte klinkt van Gods trouw en genade. De profetische prediking heeft zeker ook in onze tijd veel te zeggen. Laten we daarom horen wat de Heere ons te zeggen heeft. Maak er tijd voor vrij op de komende woensdagavonden en laten we bidden om de gezegende werking van de Heilige Geest door het profetische woord.