De dienst is gericht op alle leeftijden, met extra aandacht voor onze tieners.
Vragen en stelligen bij de kerkdienst

We lezen uit de Bijbel: Daniël 1

Het thema van deze dienst is: Wat als het erop aankomt!


Vragen voor de kinderen (basisschool)

 

 • Naar welk land moest Daniël verhuizen?
 • Hoe oud zijn Daniël en zijn vrienden ongeveer als ze worden weggevoerd?
 • Daniël krijgt een andere naam. Weet je ook welke?
 • Wat betekent die naam?
 • Waar zegt Daniël “nee” tegen?
 • Daniël vergeet niet “van wie hij is”. Van wie is hij?
 • Van wie ben jij?

Goed of Fout

 • Daniel woont in Jeruzalem voordat hij wordt weggevoerd naar Babel goed/fout
 • Daniël heeft net “Bar mitswa” gedaan goed/fout
 • Daniël eet graag van het eten dat de koning hem wil geven goed/fout
 • Na de proef van 10 dagen is Daniël heel mager geworden goed/fout
 • Daniël heeft geen vrienden goed/fout
 • Daniël leeft met God goed/fout
 • Ik wil net als Daniël leven goed/fout

Vragen voor tieners/jongeren

 

 

 • Voel jij je weleens als een Daniël?
 • Kun je daar een voorbeeld van geven?
 • Vind je het moeilijk om als Daniël te leven?
 • Wat spreekt jou aan in deze geschiedenis?
 • Kun je hier iets mee in je eigen leven?
 • Zou je een Daniël willen zijn?
 • Wat is jouw vraag aan Daniël?

Vragen voor volwassen

 

 • Daniël maakt een duidelijke keuze om niet te eten van het voedsel dat de koning voorschrijft.

Vertaal dat eens naar nu. Wat zou je nu onder dat voedsel kunnen verstaan?

 • We zijn vaak druk met allerlei wetjes en regels in de kerk. Welke zijn nu echt van wezenlijk belang?
 • Daniël blijkt veel mee gekregen te hebben in zijn geloofsopvoeding, veel dingen waar hij nu iets mee kan. Wat kun je hieruit leren/meenemen?
 • Is het mogelijk dat er binnen een gemeente door de gemeenteleden verschillende keuzes gemaakt worden en dat je toch een gemeente bent en blijft?
 • Stel u verhuist naar een ander deel van het land, daar vindt u geen gemeente zoals de gemeente van Putten. Er zijn wel andere gemeenten, waar het er anders aan toe gaat dan u gewend bent. Wat is dan voor u van echt wezenlijk belang?

Waar wilt u echt aan vasthouden?

 • Wat zou u (als u kinderen heeft en ze gaan (in het buitenland) studeren) hen het meest op hun hart binden?
 • Bent u een Daniël?

 

 

Stellingen (voor alle leeftijden):

 • Leven zoals Daniël dat kan nu niet meer!
 • Een keertje eten van het voedsel van de koning kan geen kwaad!
 • Daniël was wel een hele erge Refo!
 • We moeten allemaal een voorbeeld nemen aan Daniël en geen vlees meer eten!
 • We mogen in Hervormd Putten ook wel wat soepeler omgaan met de regels!

            Dat deed Daniël ook.

 • Door net als Daniël heel wettisch te leven straal je wel wat uit naar je omgeving!

Moeten wij ook maar doen!

 • Als christen kun je goed functioneren in een “wereldse” omgeving.

Het zou fijn zijn als u en jullie nog even de tijd nemen om over de dienst door te praten.

De vragen en stellingen kunnen daarbij helpen.

Gezegende dienst en nabespreking,

Ds. C. Mijderwijk