De diaconiecollecte van aanstaande zondag zal bestemd worden voor de werkgroep Hart voor Israël met bijzondere bestemming de Stichting HINENI in Jeruzalem. Zondag 4 okt. is weer 

de jaarlijkse Israëlzondag. Landelijk wordt er sinds 1950  speciale aandacht geschonken aan de bijzondere band die er tussen Kerk en het volk van  Israël bestaat. Volgens de kerkorde zijn we ‘onopgeefbaar verbonden’ met dat volk dat ook wel onze oudste broeder genoemd wordt. Behalve extra aandacht voor Israël zal er ook voor Israël gecollecteerd worden : wij mogen onze gaven afstaan aan  ‘Gods oogappel’. Zouden wij geen liefde betonen aan hen die onze God ‘met een eeuwige liefde’ heeft liefgehad? We  kunnen in Rom. 15 lezen dat er nog meer redenen zijn om het volk van Israël te steunen. Ook daar is er sprake van een Israëlcollecte. Er wordt gecollecteerd in Achaje en Macedonië. En waarom? Omdat ze vinden dat ze bij de Joden in de schuld staan. Immers, ze hebben deel gekregen aan de geestelijke rijkdommen van het Joodse volk. Daarom willen ze wat terugdoen en gaan ze de Joden materieel steunen. Ook wij in Putten hebben gelukkig op de Israëlzondag de gelegenheid het voorbeeld van de mensen in Rom. 15 te volgen en een deel van het Joodse volk van ‘stoffelijke goederen ’ te voorzien. Dit jaar is de opbrengst bestemd voor de Stichting HINENI in Jeruzalem. Dit Bijbelse woord betekent ‘Zie hier ben ik’ en werd o.a. uitgesproken door Abraham en Samuël, die klaar stonden om te doen wat God van hen vroeg. De mensen van HINENI staan ook klaar met hulp voor de kwetsbare mensen in Jeruzalem. Behalve hulpverlening worden er maaltijden verstrekt in de HINENI gaarkeuken voor  eenzame ouderen, kansarme kinderen, daklozen en Holocaust overlevenden. Helaas zorgt de corona ook in Israël voor grote problemen, zodat de hulpverlening in de knel komt, omdat veel maaltijden alleen thuisbezorgd mogen worden, terwijl veel vrijwilligers naar huis moesten gaan. Het land is de komende weken met de belangrijke feestdagen ( Joods Nieuwjaar, Grote Verzoendag en Loofhuttenfeest) in een strenge lock down, omdat het land zwaar door het virus wordt getroffen. Des te meer reden om het Joodse volk niet alleen met woorden, maar zeker in daden (Collecte!) mild te gedenken. De diaconie wil dit doel van harte bij u en jou aanbevelen! U kunt natuurlijk ook een gift overmaken naar bankrekeningnr. NL50RABO09304.08.896 ten name van de Diaconie Hervormde Gemeente Putten, onder vermelding van ‘Hart voor Israël- St. HINENI’.