Door het oplopende aantal besmettingen is het dringende advies gegeven door de PKN om in ieder geval t/m week 46 (t/m zondag 15 nov.) niet meer dan 30 personen toe te laten in de kerkdiensten. Ook gemeentezang wordt ten zeerste afgeraden en er wordt geadviseerd om mondmaskers te dragen bij verplaatsingen (bij het binnenkomen en het verlaten van het kerkgebouw). 

De voorzangers zullen zorgdragen voor de zang in onze kerkdiensten. Als moderamen van de  AK hebben wij besloten om dit advies op te volgen; het tijdstip van de huidige zes kerkdiensten blijft ongewijzigd. Het zal duidelijk zijn dat ook het zingen bij trouwdiensten en andere activiteiten wordt afgeraden; ook hiervoor geldt dat de zang door voorzangers zal plaatsvinden.