Graag wil ik mezelf even voorstellen, omdat ik het komende seizoen in jullie wijk een stage zal doen voor de opleiding tot predikant. Mijn naam is Koos de Lijster. 

Ik ben 50 jaar en woon in Ede. Mijn vrouw en ik hebben vier kinderen in de leeftijd van 19 tot 25 jaar. In het dagelijks leven werk ik als docent op een hogeschool voor de opleiding verpleegkunde. Sinds enkele jaren volg ik de masteropleiding ‘Gemeentepredikant’ ofwel de opleiding voor dominee. Ik ben blij dat uw predikant en kerkenraad mij de gelegenheid geven om in Putten mijn stage te doen. De stage duurt tot Pinksteren 2021. Het kan zijn dat ik u bel om een afspraak te maken voor een pastoraal gesprek, dat we elkaar spreken op een Bijbelkring of een catechisatieavond, tijdens een kerkdienst of bij nog een andere gelegenheid. De stage is bedoeld om mij de gelegenheid te geven zo breed mogelijk kennis te maken met het predikantschap, dus het kan van alles en nog wat zijn. Ik hoop dat u mij het vertrouwen wilt geven dat nodig is u te kunnen dienen als ‘predikant in opleiding’. Ik zie ernaar uit om u en jou te ontmoeten en ik hoop dat dit voor ons allen tot zegen mag zijn, tot lof en eer van God!

Hartelijke groeten,

J. de Lijster