De coronacrisis treft niet alleen onze gezondheid, sociale contacten of onze kerkdiensten. Ook economisch heeft het enorme impact.

Gelukkig heeft de Nederlandse overheid een flink pakket aan maatregelen opgestart. Maar, de coronagevolgen kunnen nog wel eens lang na-ijlen. Werknemers in tijdelijk, flexibel of onzeker werk en zzp’ers worden in de coronacrisis soms extra zwaar getroffen. Studiekosten voor kinderen kunnen daardoor een belemmering worden. Bestaansonzekerheid doet veel met mensen. Het versterkt de onzekerheid die de zorgen over gezondheid en welbevinden in deze coronacrisis sowieso al met zich mee brengen. Het kan relaties en gezinnen onder grote druk zetten. Mensen lopen er niet snel mee te koop. Wanneer u als gevolg van de crisis of anderszins te maken krijgt met al dan niet gedeeltelijke werkloosheid en inkomensdaling, of op een andere manier de ‘financiële eindjes niet meer aan elkaar weet te knopen’, neem dan eens contact op met uw wijkdiaken. Wanneer u contact met hem legt, is er zeker een luisterend oor. Mogelijk kan hij in gesprek met u advies geven of daadwerkelijk samen met u een oplossing zoeken voor tijdelijke ondersteuning bij acute tekorten om in het levensonderhoud te voorzien. De wijkdiakenen kunt u vinden op de website van Hervormd Putten: https://www.hervormdputten.nl/de-gemeente/diaconie/college-van-diakenen