Elke 1e zondag van okt. heeft de PKN de Israëlzondag, waarbij in de aangesloten kerken bijzondere aandacht wordt geschonken aan het Joodse volk en de onopgeefbare band die wij met

dat Bijbelse volk mogen hebben. Bij ons in Putten is die eerste zondag de razzia zondag, zodat de Israëlzondag bijna in de knel zou komen, ware het niet dat er met name in de avonddiensten wel aandacht aan besteed zal worden. Wij willen onze betrokkenheid met het volk van Israël niet alleen in woorden tot uitdrukking brengen, maar ook in de daad.

Wij zijn dan ook onze diaconie heel dankbaar dat er jaarlijks op die zondag een

Israëlcollecte gehouden mag worden, waarvan de opbrengst gaat naar het huidige project van de werkgroep Hart voor Israël : HINENI. Bij de informatie van de diaconie kunt u volgende week hier meer over lezen. Ook de website www.hinenijerusalem.org geeft een goede indruk van de zorg die HINENI aan de kwetsbare inwoners van Jeruzalem verleent.

Afgelopen weekend was het ‘feest’ in Israël : Rosh Hashanah, het Joodse Nieuwjaar. Maar helaas was er van feest geen sprake vanwege de verwoestende invloed van het coronavirus dat nu daar harder toeslaat dan ooit tevoren. Met de helft van het aantal inwoners van Nederland zijn er twee keer zoveel besmettingen (5000 per dag), zodat het land nu drie weken in lockdown verkeert. Behalve de grote impact op de economie worden ook veel vrijwilligersorganisaties hard getroffen. Des te meer reden om hen in deze nijpende situatie mild te steunen!

Namens ‘Hart voor Israël’,

Ceel de Vries

Okko van Dijk