Op het onderwerp ‘verslaving’ lijkt een taboe te rusten: verslaving is er, maar we praten er niet gemakkelijk over. Dat is ook wel te begrijpen; je bent in de ban van iets wat je eigenlijk niet wilt. Het lukt maar niet om ervan los te komen. Soms zijn er dingen in het leven aan te wijzen waardoor het verleidelijk was om in een bepaald patroon te vervallen. 

Maar dan blijft altijd die vraag: Waarom mijn kind? Waarom míjn man/vrouw? Maar dan blijft altijd die vraag: Waarom mijn kind? Waarom míjn man/vrouw? Hoe kan het dat ik geen weerstand kan bieden aan de verleiding van porno? Waarom beheerst alcohol het leven van een vader/moeder, en dus ook van zijn/haar gezin? 

Misschien herkent u zich in deze vragen, of heb jij met een verslaving op een ander vlak te maken zoals: drugs, gamen, gokken, koopverslaving… Je worstelt er al een tijd mee, maar het blijft je in de greep houden.

We nodigen u/ jou uit D.V. woensdagavond 16 sept. naar De Aker te komen, inloop 19.30 uur, aanvang 19.45 uur. De heer Frans Koopmans (verslavingsdeskundige van De Hoop GGZ) zal dan een lezing  houden met de titel ‘Loskomen van verslaving: tussen gewoontevorming en keuzegedrag’. Hierin gaat het over achtergronden en de impact van verslaving, maar hij wijst ook op de weg om ervan los te komen en ermee om te gaan. Als commissie Vorming & Toerusting en het Aanvullend Bezoekwerk hopen we dat ieder gemeentelid dat met verslaving te maken heeft zich veilig voelt om naar deze avond te komen. Samen een ‘veilige gemeente’ zijn, ongeacht wie je bent of wat je bagage is. Kom gerust! Mocht de drempel voor u/ jou te hoog zijn of heb je vragen, neem dan contact op met je predikant, wijkouderling of coördinator Aanvullend Bezoekwerk.

Ook voor ambtsdragers is het van belang aanwezig te zijn. Tijdens de bijeenkomst zal geïnventariseerd worden of er behoefte is om aan deze avond een vervolg te geven. Bijvoorbeeld in de vorm van contactmomenten voor (familieleden van) mensen met een verslaving.

De coronamaatregelen zullen deze avond in acht genomen worden wat betreft afstand en registratie bij ingang van De Aker.

Met vriendelijke groet,

N. van de Langemheen, commissie Vorming & Toerusting

M.M. Jonker- Hakkert, Aanvullend Bezoekwerk