Aanstaande zondag -16 aug. - wordt de diaconiecollecte bestemd voor noodhulp aan Beiroet. Meer dan 150 doden, ruim 5.000 gewonden en zeker 300.000 mensen dakloos. Dat zijn de gevolgen van de enorme explosie in de haven van Beiroet, de hoofdstad van Libanon. De stad ligt in puin. Deze ramp is helaas niet de enige ramp voor Libanon. De economische situatie is dramatisch. 

De inwoners hebben nauwelijks voldoende middelen voor hun basisbehoeften. De afgelopen maanden is de prijs van voedsel meer dan verdubbeld. De gezondheidszorg stond al onder druk door corona, maar ziet zich nu geconfronteerd met duizenden gewonden. Sommige ziekenhuizen zijn niet meer bruikbaar door de explosie. De zorgen zijn enorm. Beiroet heeft snelle en effectieve noodhulp nodig, speciaal voor de allerarmsten en de meest kwetsbaren. Denk daarbij aan Syrische vluchtelingen, die bijna een kwart van de bevolking vormen en aan kinderen. De organisaties van het Christelijke Noodhulpcluster, waaraan naast andere organisaties ook Woord en Daad en Zoa deelnemen zijn samen met hun partners ter plaatse. Zij zijn begonnen met het verlenen van noodhulp. Onder meer aan vluchtelingen, migranten en aan de meest arme Libanezen uit Beiroet wordt directe hulp verleend: voedselvoorziening, reparatie van huisvesting en psychosociale ondersteuning voor vrouwen en kinderen. Helpt u, help jij ook mee?! De diaconie wil dit doel van harte bij u en jou aanbevelen. De diaconiecollecte van aanstaande zondag wordt hiervoor bestemd. U kunt ook zoals gebruikelijk via Givt bijdragen aan deze diaconiecollecte of een gift overmaken naar bankrekeningnr. NL50RABO09304.08.896 ten name van de Diaconie Hervormde Gemeente Putten, onder vermelding van ‘Noodhulp Beiroet’ .