Op 1 sept. a.s. hoopt onze wijkpredikant ds. Jonker met emeritaat te gaan. Na een periode van ruim 4 jaar als predikant van (voorheen) wijkgemeente V en ruim 7 jaar als predikant

2100 2014 AJonker 1van onze huidige wijkgemeente 4 neemt hij afscheid als dienstdoend predikant van onze Hervormde Gemeente.

Op vrijdag 4 sept. a.s. wordt u tussen 18.30 uur en 20.00 uur in de Aker in De gelegenheid gesteld om afscheid te nemen van ds. Jonker en zijn vrouw. Normaliter is de afscheidsavond in de vorm van een receptie, waarbij u, na met een handdruk afscheid van de predikant te hebben genomen, nog koffie of thee wordt aangeboden. Helaas is deze keer, in verband met de geldende coronamaatregelen, het handen schudden niet mogelijk en kunt u de dominee en zijn vrouw alleen mondeling groeten. Ook is het daarna gebruiken van een consumptie niet mogelijk. Maar laten deze beperkingen u er niet van weerhouden te komen. U bent van harte welkom. En misschien wilt u de dominee en zijn vrouw toch wel wat uitgebreider groeten dan met een paar woorden. Dan vragen wij u dat te doen via een vooraf geschreven kaartje of op een  A4-tje, wat u op de afscheidsavond kunt inleveren bij enkele broeders van de kerkenraad. Al uw reacties worden dan gebundeld en later aangeboden aan ds. Jonker en zijn vrouw.

Op zondag 6 sept. a.s. zal de afscheidsdienst plaatsvinden om 09.30 uur in de Oude Kerk. Als u deze dienst wilt bijwonen, kunt u zich op de gebruikelijk wijze aanmelden via Kerktijd.nl. Vanwege de te hanteren coronamaatregelen en een aantal gereserveerde zitplaatsen voor genodigden, zal het aantal zitplaatsen beperkter zijn dan gebruikelijk.

Uiteraard is deze dienst ook te volgen via de website van onze gemeente.

Hoewel ds. Jonker afscheid neemt als dienstdoend predikant zijn we blij dat hij voorlopig nog wel betrokken blijft bij onze wijkgemeente. Hij zal als bijstand in het pastoraat de taken overnemen van ds. Veldhuijzen. Ook blijven ds. Jonker en zijn vrouw in Putten wonen aan de Havikstraat.