Per dienst zijn er ongeveer 15 vrijwilligers nodig om alles in goede orde te laten verlopen. Wil je je opgeven voor gastheer/gastvrouw en schoonmaak, of voor parkeerwacht?

Geef je snel op. Geef aan welke zondagen je beschikbaar bent en schrijf je mobiele nummer erbij. Geef ook aan voor welke dienst je beschikbaar bent. Alvast bedankt.

openlucht vrijwilligers