Versoepeling van maatregelen

Op dinsdagavond 23 juni jl. heeft premier Rutte verdere versoepelingen aangekondigd die van grote invloed zijn op onze kerkdiensten; onder voorwaarden is het maximaal aantal personen is niet meer van kracht; wel geldt de 1,5 meter-norm nog steeds. Om deel te nemen aan de kerkdiensten kunt u zich aanmelden via een reserveringssysteem (klik hier om te reserveren) en er zijn ook gebruiksplannen voor de kerken gemaakt. Wij vragen uw begrip voor de maatregelen die wij nu moeten nemen, alleen zo kunnen wij als kerk weer elkaar ontmoeten in onze erediensten.

Gebruiksplan kerkgebouwen
Samen met kerkbeheer zijn gebruiksplannen opgesteld voor onze kerken. Aan de binnenzijde van dit inlegvel wordt dit visueel gemaakt wat dit voor u betekent als kerkganger. Bij de kerk (worden vastgestelde in- en uitgangen gebruikt) wordt slechts 1 ingang en uitgang gebruikt en wordt u ontvangen door een gastheer/vrouw die u naar uw plaats brengt. Belangrijk is op zijn aanwijzingen goed op te volgen. Om te voorkomen dat er heen en weer gelopen gaat worden vragen wij u uw Bijbel en zo nodig de bundel Weerklank niet te vergeten. Ook is het belangrijk om toiletbezoek zoveel als mogelijk is te beperken.
De gebruiksplannen voor de drie kerkgebouwen voor diensten met beperkt aantal kerkgangers uitgaande van de 1,5 meter norm laten zien dat er meer kerkgangers ontvangen kunnen worden dan wij eerst dachten. Voorwaarde is wel steeds dat u zich vooraf aanmeldt om bij de dienst aanwezig te zijn (zie reserveren voor de kerkdiensten). Vooralsnog zal er geen kinderoppas of Opstap plaats vinden. Wij onderzoeken om dit zo snel mogelijk weer open te stellen.

Gebruiksplan Oude Kerk

Gebruiksplan Nieuwe Kerk

Gebruiksplan Zuiderkerk

 Looproute OK    Looproute NK   Looproute ZK

Zingen in de kerkdiensten
Over het zingen heeft onze premier zich duidelijk uitgesproken, dat dit nog niet kan. Vanuit de politiek wordt er nu sterk aangedrongen om het zingen in de kerken mogelijk te maken, omdat zingen geen bijzaak is maar een wezenlijk onderdeel van de eredienst. Een rapport van het RIVM over het zingen verschijnt op korte termijn, waarna wij biddend onze weg hierin zullen zoeken. Vooralsnog blijven wij gebruik maken van voorzangers en kunt u zelf meeneuriën.

In de openlucht diensten kan wel gezongen worden.

Belijdenis diensten
De nog te houden belijdenisdiensten zullen voor september ingepland worden.

Doopdiensten
Vanaf 5 juli DV worden er weer doopdiensten gehouden. In de maand juli een 3-tal diensten vanuit de Nieuwe Kerk en op 30 augustus een doopdienst in de Oude Kerk. Bij deze diensten kunnen
familieleden aanwezig zijn en een aantal kerkgangers tot aan het maximaal toegestane aantal. 

Avondmaal
Op advies van onze diakenen wordt de viering van het Heilig Avondmaal nog even uitgesteld. Wij willen eerst ervaring op doen met de nieuwe manier van kerkdiensten houden. Na september zal hierin een besluit worden genomen.

Digitale diensten
In de maand juli worden de digitale diensten vanuit de Nieuwe Kerk teruggebracht naar enkel de dienst om 8.30 uur.

Gewone kerkdiensten
Vanaf 5 juli DV kunnen met inachtneming van de 1,5 meter-norm weer gewone kerkdiensten worden gehouden. Wij starten in de Nieuwe Kerk om 10.30 uur en om 19.00 uur; vanaf augustus wordt laatstgenoemd tijdstip teruggebracht naar de normale tijd 16.15 uur. Vanaf 2 augustus DV geldt dat ook voor de Oude Kerk; de diensten zijn dan om 9.30 uur en om 18.45 uur.
Vanaf 30 augustus worden ook in de Zuiderkerk weer de reguliere kerkdiensten opgestart op de normale tijden van 9.30 uur en 19.00 uur. Wij hopen dat de diensten daarna nog verder uitgebreid kunnen worden.

Openluchtdiensten bij de Zuiderkerk
Vanaf 19 juli t/m 23 augustus (zes zondagen tijdens de schoolvakanties) worden er openlucht diensten gehouden op het parkeerterrein van de Zuiderkerk. Het maximaal aantal bezoekers bij deze openluchtdiensten zal vermoedelijk ruim boven de 400 per dienst zijn.
’s Morgens om 10.00 uur en ’s middags om 14.30 uur zullen dat gewone kerkdiensten zijn. Om 18.30 uur zal er op dezelfde locatie een zangdienst worden verzorgd door de EC (ter vervanging van het Lichtpunt).

Overzicht kerkdiensten
In onderstaand overzicht worden de verschillende kerkdiensten weergegeven vanaf DV 5 juli 2020.
Bezoek kan alleen via inschrijving plaatsvinden.

 

kerkdiensten