Sinds de persconferentie m.b.t. het coronavirus van 24 juni jl. zijn er nieuwe regels per 1 juli 2020 van kracht. Regels die versoepelingen inhouden voor met name jongeren 

jeugdwerk2020

 en voor samenkomsten. De activiteiten binnen het jeugdwerk liggen al enige tijd stil door het coronavirus en omdat het winterwerkseizoen voorbij is. Eerder hebben wij al besloten dat het georganiseerd jeugdwerk stil ligt tot D.V. 1 septembera.s. Naar aanleiding van de versoepelingen leven er binnen het jeugdwerk enkele wensen om nog een keer samen te komen als groep. Dat kunnen we ons goed voorstellen. Gezien de versoepelingen vanuit de overheid hebben wij als jeugdraad dan ook besloten dat wat ons betreft initiatieven met een goed onderbouwd plan ingediend kunnen worden bij je contactpersoon van de jeugdraad. Deze mogelijkheid geldt tot de start van het nieuwe winterwerkseizoen. De regels hieromtrent zijn inmiddels bekend bij de jeugdwerkers. Wij onderstrepen dat dit geheel vrijblijvend van aard is en dit besluit bedoeld is voor hen die graag nog een keer willen samenkomen voor het nieuwe winterwerkseizoen. Hartelijke groet namens de jeugdraad

Hartelijke groet namens de jeugdraad