Vragen bij dienst op 27-6 08:30 bij dienst ds Mijderwijk 

Schriftlezing: Handelingen 4:1-31

Thema: “Geen andere Naam!”

Om in te vullen tijdens de preek:

 1. Hoe heet de poort waar ‘de verlamde man’ zit te bedelen?
 2. Hoelang is deze man al invalide?
 3. Wat is de bedoeling van het wonder dat Petrus doet in de Naam van Jezus?
 4. Welke straf krijgen Petrus en Johannes?
 5. Wat mogen Petrus en Johannes niet meer doen van de leiders van het volk?
 6. Hoe worden Petrus en Johannes herkend?
 7. Weten jou vriendjes of vriendinnen dat je in de Heere Jezus gelooft?

GOED of FOUT

 1. De naam ‘Jezus‘ betekent: de Heere redt
 2. Petrus vraagt of er nog meer zieke mensen gebracht kunnen worden om te genezen
 3. Petrus en Johannes worden in de gevangenis gezet omdat ze een verlamde man hebben genezen
 4. Johannes wordt heel erg boos op de Joodse leiders
 5. Vrijmoedigheid is een gave van de Heilige Geest
 6. Petrus en Johannes worden vervuld met de Heilige Geest
 7. Je kan alleen door Jezus gered worden