Op dinsdagavond jl. heeft premier Rutte verdere versoepelingen aangekondigd die van grote invloed zijn op onze kerkdiensten; het maximaal aantal personen is niet meer van kracht; wel geldt de 1,5 meter-norm nog steeds. Samen met de broeders van kerkbeheer zijn al gebruiksplannen voor de kerken klaar; deze plannen worden nu snel aangepast zodat op DV dinsdag 30 juni deze besproken 

kunnen worden in de Algemene Kerkenraad en besluitvorming kan plaatsvinden. Ook zijn al keuzes gemaakt voor een reserveringssysteem en zijn er plannen voor openluchtdiensten in de zomerperiode (vanaf medio juli). Het aantal diensten in onze kerkgebouwen kan sneller worden uitgebreid dan wij eerder gedacht hadden. Via de kerkbode zullen wij u uitgebreider gaan informeren.