Wij zien uit naar de dienst van zondag 21 juni a.s. om 10.00 uur in de Oude Kerk waarin ds. Mijderwijk als predikant van onze (wijk)gemeente bevestigd zal worden

ds. Mijderwijken waarin hij ook intrede hoopt te doen. Als gevolg van de maatregelen die gelden in verband met het coronavirus zal er sprake zijn van een digitale dienst met slechts een beperkt aantal kerkgangers. De kerkenraadsleden en hun echtgenotes wonen de dienst vanuit De Aker bij.

De bevestiging zal plaatsvinden door ds. M.J. van Oordt, predikant van de hervormde gemeente in Delft. Zo mag dan na een periode van ca. 1 jaar en 3 maanden de predikants­vacature die is ontstaan door het vertrek van ds. Markus weer vervuld worden.

We danken de Heere ervoor dat er nu weer een herder en leraar aan onze (wijk)gemeente  verbonden mag worden. We wensen ds. en mw. Mijderwijk, allen die bij hen horen en ook onze gemeente een mooie en bovenal gezegende dienst toe en bidden dat zij hier voor onze gemeente tot zegen mogen zijn en dat zij zelf ook de zegen van de Heere mogen ervaren op het werk dat zij hier in Zijn deel van de wijngaard mogen verrichten.