Zwermen sprinkhanen vielen onlangs de provincie Turkana in het noord­westen van Kenia binnen en hebben

sprinkhanenvele hectaren begroeiing en voedsel­gewassen vernietigd. Dit is de ergste uitbraak die Kenia de afgelopen 70 jaar heeft meegemaakt. De levens van mensen staan op het spel... Door de actuele ontwikkelingen en het nieuws over het coronavirus is er nauwelijks meer aandacht voor de sprinkhanenplaag in Kenia waarvan de getroffen bevolking in de provincie Turkana nog dagelijks de gevolgen ondervindt. Daarom wil 'Project 10 27' ook deze nood onder uw aandacht brengen. Om voor onze kwetsbare medemens te bidden en hen de hand te reiken. We geloven dat juist in deze periode de kerk geroepen is om hoop te ge­ven in een gebroken wereld. Wat is er gebeurd? Er werd een 'invasie' van sprinkhanen gemeld in het noordwes­ten van Kenia, Tot nu toe heeft de uit­braak meer dan tien provincies getrof­fen. Zwermen sprinkhanen vielen de provincie Turkana binnen en hebben vele hectares begroeiing en voedsel­gewassen vernietigd. De bewoners zijn hierdoor kwetsbaarder geworden voor honger in een regio die al aan droogte lijdt. Meer dan 10.000 hectare van ge­wassen en weiden zijn door sprinkha­nen vernietigd. De hele gemeenschap van Turkana is grotendeels van vee af‑

hankelijk voor hun levensonderhoud. Als deze ramp niet wordt gestopt, zal het leven van de mensen in deze re­gio en zelfs het hele land op het spel staan. Tot dusver hebben de nationa­le en de provinciale overheid enkele maatregelen genomen om de situatie onder controle te houden, maar de verspreiding is nog steeds enorm, de bewoners gebruiken vaak onconven­tionele methoden, waaronder fluitjes, om de sprinkhanen weg te jagen. De Hervormde Kerk van Oost-Afrika (RCEA) wil met het noodhulpproject Sprinkhanenplaag Kenia' de gevolgen van deze ramp aanpakken. Het groot­ste deel van de gemeenschap kon hun oogst niet van het land halen omdat ze tijdens de bloeiperiode door de sprink­hanen was vernietigd. Daardoor heb­ben de meesten van hen acute hon­ger. De getroffen gezinnen en scholen in Turkana ontvangen voedsel zoals maïs, bonen, bakolie en gierst. Verder is het plan om ze zaad te geven voor het volgende plantseizoen, zodat ze straks weer in hun eigen voedsel kun­nen voorzien. Dit project is gericht op de meest kwetsbare huishoudens. Via 25 door de kerk gesponsorde scholen wil men de kinderen bereiken en daar­naast boeren helpen met zaaizaad. De hulpacties verlopen via het netwerk van de lokale gemeenschappen. Een pro­jectteam probeert met de kerkleiders de meest behoeftige mensen en ge­zinnen en scholen in kaart te brengen. De Hervormde Kerk van Oost-Afrika is de uitvoerende partner van de GZB en neemt verantwoordelijkheid voor het noodhulpproject. De kerk gebruikt haar brede netwerk om het met suc­ces uit te voeren. De kerk heeft het verlangen om in afhankelijkheid van de Heere God zoveel mogelijk getrof­fenen te bereiken en te helpen. Ze wil de effecten van de plaag verzachten en de bewoners weer perspectief bie­den. De diaconie wil dit doel van harte bij u en jou aanbevelen. U kunt zoals gebruikelijk via Givt bijdragen aan deze diaconiecollecte. U kunt natuurlijk ook een gift overmaken naar bankreke­ningnr. NL50RABO09304.08.896 ten name van de Diaconie Hervormde Ge­meente Putten, onder vermelding van 'GZB-Sprinkhanenplaag Kenia'. Project 10 27 verwijst naar luk. 10:27 …..en je naaste als je zelf. We leren van Jezus om Zijn liefde niet alleen met de mond, maar ook in daden belijden. In navolging van Hem heeft een christelijke gemeente de zorg voor mensen om haar heen, dichtbij en ver weg.