Dat is het thema voor het volgende uur van bemoediging voor vrouwen op woensdagochtend 3 juni a.s.Opnieuw een uur van bemoediging van vrouwen 

woensdag 3 juni 10 uurvoor vrouwen om 10.00 vanuit de Oude Kerk. Het is Pinksteren geweest, het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. Deze morgen willen we met elkaar stil staan bij de woorden uit  Romeinen 8 vers 15:

“Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen:

Abba, Vader!”

De Heilige Geest verzekert ons dat gelovigen kinderen van God zijn en leert ons God als onze Vader aan te roepen. Wat betekent dat voor ons, welke vreugde en moed geeft ons dat in ons leven?

Als vrouwen uit ‘het huisgezin van God de Vader’ mogen we elkaar deze ochtend in het Woord van God ontmoeten en met elkaar verbonden zijn.