link uitzending

Deze ochtend zal in het teken 

van Jezus’ Hemelvaart en Pinksteren staan. De Hervormde Vrouwenbond heeft dit jaar speciaal hiervoor een liturgie gemaakt en verzocht of deze vanuit de Oude Kerk in Putten uitgezonden kon worden. Ook landelijk zal deze uitzending gevolgd kunnen worden. Bijzonder om ons zo als vrouwen, en ieder die verder meekijkt, met elkaar verbonden te mogen weten in het geloof in onze Here Jezus Christus. Thema is: ‘Zie, Hij komt met de wolken.” Aan de hand van Bijbellezingen, liederen en declamaties wordt in de liturgie stilgestaan bij de betekenis van Hemelvaart en Pinksteren. Ook dit keer wordt de liturgie verzorgd door vrouwen van verschillende vrouwenkringen in Putten.

“Johannes ziet op Patmos een groots vergezicht. Hij mag verder kijken dan de discipelen op de Olijfberg. Zij keken omhoog op de dag dat in de hemel de kroningsdag was aangebroken. Een wolk onttrok het zicht op Jezus, de Triomfator. Hij mocht terugkeren in de heerlijkheid van Zijn Vader. Hemelvaartsdag en Pinksterfeest zijn heilsfeiten die ons leren om omhoog te kijken en uit te zien naar Hem die komt.” (uit de liturgie)

We zien ernaar uit elkaar ook deze ochtend weer in het Woord van God te kunnen ontmoeten!

 pinsteren