Thema: ‘De intocht van de Koning.’ Samen luisteren naar de Bijbel en zingen van de overwinning van Koning Jezus.    Liturgie zangdienst op Hemelvaartsdag

hemelvaart 2020Naast een ‘gewone’ kerkdienst zal er dit jaar een dienst met ‘zang en overdenking’ zijn vanuit de Oude Kerk.

Vanuit psalm 24 en Lukas 24:50-53 willen we tijdens deze samenkomst nadenken over de betekenis van Jezus’ zegetocht naar de hemel. Zoals ooit de Levieten met de ark op hun schouders de gesloten poorten van Jeruzalem ‘open zongen’, zo opende Jezus door Zijn doorboorde handen de voor ons gesloten deuren naar een leven met God. Koning Jezus werd als Hoofd van zijn gemeente opgenomen in de hemel en als lichaam van Christus zijn we door ons Hoofd nú al met de hemel verbonden. Vanuit die verbondenheid hebben we als gelovigen de opdracht om in deze wereld Gods evangelie te verspreiden en mogen we samen uitzien naar, en ons voorbereiden op de dag waarop Jezus terug zal keren.

Naast een Bijbeloverdenking luisteren we naar liederen(meezingen kan thuis ook uiteraard), een kindervertelling met door kinderen gemaakte tekeningen en wordt verwoord hoe jongeren en ouderen in onze gemeente anno 2020 Hemelvaartsdag beleven.