Woensdag 13 mei, 10.00u tot 11.00u vanuit de Oude Kerk. Thema: Waarde van Voorbede.Het gebed is een fundamenteel 

biddenonderdeel van ons geloofsleven. Hoe hebben we in onze tijd het gebed voor elkaar ook nodig! Gebed voor zoveel nood in onze wereld, gebed voor de omstandigheden en mensen die ons lief zijn in ons persoonlijke leven. Nu we als gemeente momenteel niet samen in de kerk kunnen bidden blijft de ‘voorbede voor elkaar’ onmisbaar.

Welke taak kunnen wij als vrouwen in de gemeente voor onszelf (opnieuw) ontdekken in het bidden voor anderen? Wat kan ons helpen om in dit bidden trouw te zijn en hóe kunnen we voor anderen bidden? Door gebed, een inleiding en ook deze keer zang en muziek willen we aan de hand van dit thema met elkaar verbonden zijn en, ondanks de fysieke afstand, groeien in gebeds-verbondenheid met elkaar. Woensdag 13 mei wordt op deze website ‘hulp-materiaal’ voor de voorbede geplaatst dat gedownload kan worden.

Psalm 5: 1-8

1. Een psalm van David, voor de koorleider, bij fluitspel.

2. HEERE, neem mijn woorden ter ore, let op mijn zuchten.

3. Sla acht op mijn stem als ik roep, mijn Koning en mijn God,

want tot U bid ik.

4. 's Morgens hoort U mijn stem, HEERE; 's morgens leg ik mijn gebed voor U neer

en zie ik naar U uit.