De reacties op het kwartetconcert, wat 2e Paasdag live werd uitgestuurd vanuit de Oude Kerk in Putten, waren overweldigend.                 Programma oranje concert

De concertcommissie kreeg meerdere verzoeken om nogmaals een live-concert te organiseren en wel op Koningsdag. Omdat het concept met twéé orgels én trompetten zo aanspreekt bij de kijkers en luisteraars, hebben we in deze samenstelling een Oranjeconcert weten te organiseren op maandagavond 27 april.
De orgels zullen wederom worden bespeeld door de organisten André van Vliet en Marco den Toom. Eveneens verlenen de trompettisten Arjan & Edith Post hun medewerking. Op deze wijze hopen we veel mensen van binnen en buiten de gemeente, al dan niet gebonden aan huis, wederom een moment van ontspanning te bieden in deze tijd.

Het Oranjeconcert begint om 20.00 uur en wordt live uitgestuurd via de kerkomroep en de website Hervormd Putten. De digitale collecte t.b.v. de onkosten van harte aanbevolen.

Flyer Oranjeconcert Oude Kerk