Afgelopen biddag, woensdag 11 mrt., werd er in onze gemeente weer een inzameling voor de voedselbank gehouden. Ook bij deze inzameling is er door u en jou weer volop gegeven aan de voedselbank.

Er waren weer heel wat kratten nodig om in alle kerken de meegebrachte producten te verzamelen. De vrijwilligers bij de voedselbank mochten we weer blij maken met maar liefst 84 goed gevulde kratten! Ook werden er weer heel veel DE-zegels ingeleverd, goed voor een mooie voorraad koffie. Daarnaast ontvingen we 21 cadeaubonnen, goed voor een bedrag van bijna € 200,00 om bij de verschillende supermarkten in te wisselen voor versproducten. Ook verantwoorden we hier de contante giften (incl. collectebonnen) van totaal ruim € 170,00. We willen u en jou dan ook heel hartelijk danken voor uw en jullie bijdrage, in welke vorm dan ook. Het is fijn, dat er op deze manier weer nieuwe bevoorrading komt voor de voedselbank. Die nieuwe voorraad is ook steeds nodig, want er zijn in onze regio nog veel gezinnen en alleen-gaanden die voor hun dagelijks levensonderhoud onder meer zijn aangewezen op de wekelijkse verstrekking van voedselpakketten. We willen de jongens en meisjes die geholpen hebben bij het inzamelen en inpakken ook bedanken voor hun uitstekende hulp. Mooi dat jullie je op deze manier willen inzetten voor dit stukje diaconale werk voor de medemens. Het is goed om te merken dat we als gemeente ook op deze manier kunnen en willen omzien naar onze naaste. We maken van de gelegenheid gebruik om alvast de datum van de volgende inzameling voor de voedselbank te vermelden; deze is op D.V. zaterdag 13 en zondag 14 juni 2020. Meer informatie hierover volgt er tegen die tijd nog in de kerkbode.