Fijn dat er vanaochtend heel veel mensen mee hebben kunnen kijken of luisteren.
Ook zijn er vele personen geweest die een storing hebben ervaren. Inmiddels zijn de diensten van vanochtend weer terug te kijken of te luisteren. Met elkaar gaan we de technische kant evaluaeren. bedankt voor jullie geduld.

Kerkomroep Hervormde Gemeente Putten
Website commissie Hervormde Gemeente Putten