Gezien de maatregelen van de overheid om de besmetting met corona te beperken en zoveel mogelijk in te dammen wordt dringend verzocht om bijeenkomsten met meer dan 100 mensen af te gelasten.

De maatregelen gelden in ieder geval tot 31 maart 2020.

Het moderamen van de Algemene Kerkenraad heeft nagedacht wat dit gaat betekenen voor onze kerkdiensten. Er is besloten om over te gaan tot zgn. (digitale) diensten met een predikant, ambtsdragers, en organist, maar zonder kerkgangers.

De kerkdiensten zijn dus digitaal te beluisteren via kerkomroep en te bekijken via het internet op onze website. Voor komende zondag gaat het om de volgende diensten  (voor de zondagen van 22 en 29 maart DV volgt nog nadere info):

09.00 uur NK ds. Polinder

10.00 uur OK ds. van Zwet

19.00 uur ZK ds. Jonker

Wanneer u geen mogelijkheden hebt om de dienst met ons mee te maken dan vragen wij u de mogelijkheden te verkennen bij buren, familie of vrienden. Als die mogelijkheden er niet zijn dan kunt u contact opnemen met uw wijkouderling.

Collectes

Doordat komende weken er sprake is van digitale kerkdiensten hebt u geen mogelijkheid om iets in de collectezak te doen. Uiteraard is het altijd mogelijk om uw bijdrage over te maken op de bankrekening van Kerkbeheer en/of Diaconie. Verder is digitaal geven ook mogelijk met de app Givt. Graag verwijzen wij u naar onze website.

https://www.hervormdputten.nl/kerkdiensten/collecten/digitaal-collecteren

NL50 RABO 0930 4088 96 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Putten

NL43 RABO 0373727186  t.n.v. CvK Herv. Gem. Putten