Blij verrast en bijzonder dankbaar werden we, toen de laatste enveloppen met toezeggingen van de actie kerkbalans afgelopen vrijdagavond waren geopend en

actie kerkbalans vpde voorlopige eindstand kon worden bekendgemaakt. We hadden een begroting van € 770.000,- staan en u/jou gevraagd ruimhartig te geven, vooral omdat in mei van dit jaar ds. Jonker met emeritaat gaat en we dan voldoende ‘levend geld’ moeten hebben om opnieuw een 5e predikant te mogen beroepen.

De teller eindigde op € 771.000,-! Op deze laatste dag van de actie was de begroting al gehaald. We danken allereerst onze God dat Hij het zo bestuurde, dat wij als leden van Zijn gemeente, niet alleen de financiële middelen van Hem ontvangen hebben, maar ook de liefde en bereidheid om daarvan ruimhartig ‘terug’ te geven.

Namens het College van Kerkrentmeesters wil ik ook u en jullie allen hartelijk dank zeggen voor deze geweldige opbrengst. Alle ambtsdragers en vrijwilligers die weer veel (extra) werk tijdens de actie hebben verzet, bedanken we ook van harte. Bijzonder mooi te ervaren, dat we zo door Gods genade met elkaar een fijne en een verantwoordelijke gemeente mogen zijn. Nogmaals: onze drie-enige God gaf het ons en we danken Hem daarvoor!

Freek Vierwind

voorzitter College van Kerkrentmeesters

Naschrift: bij het samenstellen van deze kerkbode staat de teller van toezeggingen inmiddels op € 789.000,-.

Heeft u aangegeven het via de website in te vullen, maar bent u hier nog niet aan toegekomen, wilt u dit dan alsnog op korte termijn in orde maken? Veel dank!