De teller van de gedane toezeggingen vrijwillige bijdrage 2020 staat nu op de geweldige (eind)stand van € 811.000,- We weten ons als Kerkbeheer 

en als Hervormde Gemeente bijzonder rijk gezegend.Wat een God, Die dit mogelijk maakte. We danken en loven Hem hiervoor! Ook u/jij als gemeentelid en milde gever bedanken we heel hartelijk. We bidden daarbij om inzicht en wijsheid om deze gelden op een juiste, verantwoorde wijze in te zetten ten behoeve van het vele werk in Gods Koninkrijk.