De zaterdag en zondag voor de kerstdagen werd er in onze gemeente weer een inzameling voor de voedselbank gehouden. Ook bij deze inzameling is er 

Voedselbank1door u en jou  weer volop gegeven aan de voedselbank. Er waren weer heel wat kratten nodig om in alle kerken de meegebrachte producten te verzamelen. De vrijwilligers bij de voedselbank mochten we weer blij maken met maar liefst 65 goed gevulde kratten!

Ook werden er weer veel DE-zegels ingeleverd, goed voor een mooie voorraad koffie. Daarnaast ontvingen we voor een bedrag van € 195,- aan cadeaubonnen om bij de verschillende supermarkten in te wisselen voor versproducten. Ook verantwoorden we hier de contante giften van totaal € 60,-. We willen u en jou dan ook heel hartelijk danken voor uw en jullie bijdrage, in welke vorm dan ook. Het is fijn, dat er op deze manier weer nieuwe bevoorrading komt voor de voedselbank. Die nieuwe voorraad is ook steeds nodig, want er zijn in onze regio nog veel gezinnen en alleen-gaanden die voor hun dagelijks levensonderhoud onder meer zijn aangewezen op de wekelijkse verstrekking van voedselpakketten. We willen de jongens en meisjes die geholpen hebben bij het inzamelen en inpakken ook bedanken voor hun uitstekende hulp. Mooi dat jullie je op deze manier willen inzetten voor dit stukje diaconale werk voor de medemens. Het is goed om te merken dat we als gemeente ook op deze manier kunnen en willen omzien naar onze naaste. We maken van de gelegenheid gebruik om alvast de datum van de volgende inzameling voor de voedselbank te vermelden; deze is op D.V. woensdag 11 maart 2020 (Biddag). Meer informatie hierover volgt er tegen die tijd nog in de kerkbode.

Goede voornemens? Word vrijwilliger!

Wij zoeken: een coördinator cliëntenadministratie. De coördinator stuurt het team cliëntenbeheer aan. Veel van het werk kan vanuit huis worden gedaan. Eénmaal in de 3 weken helpt de coördinator bij de uitgifte van de voedselpakketten in Harderwijk op vrijdagmorgen.

Ook zoeken wij: een chauffeur en een hulp op woensdagochtend. Als chauffeur bent u een aantal uren per week op pad om goederen op te halen. Elke woensdagochtend ruimen we op, drinken we koffie en maken we schoon. Eenmaal in de twee weken is een optie (9.00 – 11.30 uur).

Voor meer informatie: www.voedselbankhep.nl of bel met de algemeen coördinator, Antoinette Walenberg (06-26990299). Dank voor uw steun en een gelukkig nieuwjaar!