Een geel briefje in de brievenbus, een postpakket op ’t postkantoor van Tuzla!
En ja hoor. Waar we lang op wachten… een pakket met kaarten en een prachtige

Adré en Marjaslinger om op te hangen in onze nieuwe kerkruimte! Gemaakt en geschreven in Putten op de zendingszondag (3 nov. jl.). Iedereen bedankt voor de bemoedigende woorden en Bijbelteksten!

De officiële opening van de kerkruimte is over een paar weken. Het lijkt ons een goed plan om de kaarten daarvoor te bewaren. Kunnen ze ook uitgedeeld worden aan gasten die dan zeker vanuit andere, eveneens kleine, gemeenten zullen komen. Inmiddels is het aantal bezoekers van onze kerkdiensten verdubbeld. Waren we meestal met 3 tot 5 dames, nu komen er zo’n 10 tot 12 én één man (fijn voor Adré). Een paar komen schoorvoetend voor ’t eerst. Anderen waren al lid, maar kwamen niet zo vaak omdat er de afgelopen jaren geen voorganger was. Geen eigen ruimte om bij elkaar te komen. In ’t voorjaar willen we doordeweekse activiteiten opstarten. In de hoop dat meer mensen de genade en liefde van de Heere Jezus leren kennen en Hem gaan volgen.

Nu we de brieven aan de eerste christengemeenten nog eens lezen, lezen we veel dingen ‘met andere ogen’. We realiseren ons dat ze misschien wel net zo klein waren dan hier in Tuzla. Als kwetsbare mensjes bij elkaar. Veel lessen en bemoedigingen zijn in Holland, maar ook hier van toepassing. Aanbevolen dus. Lees en pas toe.

Adré en Marja Lichtendonk