Dank U wel voor de sterren en de maan,
dank Uwel voor het groeien van het graan,
dank U wel voor de dieren in de wei,
dank Uwel dat U steeds weer zorgt voor mij.

Dank U wel voor de school en voor het werk,
dank U wel voor familie en de kerk,
dank U wel dat U zorgt voor al wat leeft,
dank U wel dat U zo veel aan ons geeft.

Dank U wel voor Uw goedheid elke dag,
dank U wel dat ik zo veel krijgen mag,
dank U wel, zing ik nu voor U, o Heer.
Dank U wel, dank U, dank U steeds maar weer.