SolidariteitskasSolidariteit betekent zoveel als ‘één voor allen en allen voor één’. En daar draait het dan ook om bij de Solidariteitskas: gemeenten die elkaar helpen. Die elkaar de hand toereiken. Die weten dat je verantwoordelijk bent voor elkaar. En dat je elkaar soms moet geven wat nodig is: draagkracht.

De solidariteitskas wordt gevuld door een vaste jaarlijkse bijdrage vanuit plaatselijke gemeenten binnen de Protestantse Kerk. Gemeenten die tijdelijk niet ‘zelfvoorzienend’ zijn, kunnen er een beroep op doen. Bijdragen uit de solidariteitskas zijn altijd tijdelijk, maar bedoeld om duurzaam op weg te helpen. Elkaar de helpende hand bieden, zo dragen we samen en delen we met elkaar.

Breed gedragen

Veel van de activiteiten die de solidariteitskas bevordert, hebben een dragend karakter. Dat wil zeggen: tot opbouw van de plaatselijke gemeente en haar leden. Andere activiteiten vallen niet onder één of enkele gemeenten maar ondersteunen wel het kerkenwerk. Zo is het een kwestie van gemeenten die met elkaar áán elkaar geven.

Bijdragen

Als gemeente vragen wij een bijdrage van € 10,- per belijdend lid – waarbij dit bij de meesten automatisch wordt afgeschreven in de maand mei. Een aantal gemeenteleden ontvangt in dezelfde maand een acceptgiro. Voor elk belijdend lid wordt € 5,- afgedragen aan de Solidariteitskas; het bedrag dat overblijft is bestemd voor onze eigen gemeente. Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage? Zo helpt ook u mee aan de opbouw en het voortbestaan van de gemeenten en het bovenplaatselijk werk binnen de Protestantse Kerk.

Het aantal belijdende leden van onze gemeente is ongeveer 2.400. Vanuit de landelijke kerk - de synode - wordt op basis van dit aantal aan onze gemeente een vaste heffing in rekening gebracht van € 5,- per belijdend lid, in totaal dus 2.400 x € 5,- = € 12.000,-. Als ieder belijdend lid  € 10,- overmaakt, resteert voor onze gemeente per saldo een netto-opbrengst van € 12.000,-. De ervaring leert echter, dat een deel van de belijdende leden vergeet om de acceptgiro in te vullen en in te sturen. Ook voor deze niet bijdragende leden moet € 5,- worden betaald.

Ten slotte
Het advies moge duidelijk zijn: vergeet toch vooral niet uw bijdrage aan de solidariteitskas over te maken! U helpt daarmee niet alleen andere zustergemeenten binnen onze kerk, maar ook onze eigen gemeente. Van harte aanbevolen dus – alvast dank voor uw bijdrage!


IBAN-nummer CvK Herv. Gem. Putten: NL31 RABO 0373727208