Digitaal invullen klik op  →        Digitaal invullen van uw kerkelijke bijdrage 

U beslist zelf welke vrijwillige bijdrage u aan de ‘Kerkelijke Bijdrage 2023’ wilt geven, die in de meeste situaties (deels) aftrekbaar is van de belastingen. De meest efficiënte manier is als u gebruik maakt van de automatische incasso, waarbij het Kerkelijk Bureau dan het bedrag in de door u aangegeven maand(en) incasseert. Net als vorig jaar kunt u uw toezegging via de website inbrengen, of gebruik maken van de bijgevoegde acceptgiro. Over een aantal dagen wordt het toezeggingsformulier weer bij u opgehaald. Net als de voorgaande jaren kunt u hiervoor de envelop gebruiken waarin u het formulier ontvangen heeft.

Incassodata voor 2023: 17 febr., 27 febr., 27 mrt., 28 apr., 26 mei, 27 juni, 28 juli, 28 aug., 29 sept., 27 okt., 27 nov. en 29 dec.

 Dit jaar is het ook weer mogelijk om de toezegging voor de kerkelijke bijdrage via internet op te geven. Dit kan via de computer, laptop, tablet of smartphone. In slechts een paar stappen kunt u de toezegging doorgeven. Het voordeel voor onze gemeente is dat de verwerking veel minder tijd kost.

De beschrijving hier van zit ook in de aanbiedingsenvelop.  

Wist u dat er steeds meer gemeenteleden kiezen voor een periodieke schenking? Belastingtechnisch gezien is dat een gunstige regeling, want het is mogelijk om het gehele bedrag van uw bijdrage af te trekken van de inkomstenbelasting (dus zonder drempels van 1% of niet meer dan 10% van uw verzamelinkomen). Dat kan alleen, als u zich verplicht om tenminste vijf jaar lang een vaststaand bedrag aan de Hervormde Gemeente over te maken. Het is aan u of u eens per maand, per kwartaal, per half jaar of per jaar een gift overmaakt. Ook de hoogte van uw periodieke schenking bepaalt u zelf.

Voorheen mocht u een periodieke gift alleen aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris. Bij periodieke giften vanaf 2014 hoeft dit niet meer. U kunt kiezen of u de gift via de notaris wil vastleggen of via een schriftelijke overeenkomst met de Hervormde Gemeente. U vindt een voorbeeld van deze schriftelijke overeenkomst op de site van de Belastingdienst: 

ANBI-nummer Hervormde Gemeente Putten

Voor uw jaarlijkse belastingaangifte heeft u bij het opgeven van giften ook het ANBI-nummer van onze gemeente nodig.

Het ANBI-nummer van de Hervormde Gemeente Putten is 002717281.

Download overeenkomst

U kunt uw bijdrage overmaken op rekening van CvK Hervormde Gemeente Kerkelijke Bijdrage.                              

IBAN-nummer: NL21 RABO 0373727194.

Voor vragen kunt u terecht bij de medewerkers van het Kerkelijk Bureau.