In deze rubliek worden de rouwcirculaires opgenomen en deze worden14 dagen na datum weer verwijderd.