Theologische leeskring

Even nog een bericht over het komende seizoen van onze leeskring. Een van de eerder geplande data is door omstandigheden namelijk veranderd. We hopen niet op 11, maar op 18 oktober samen te komen. Het gaat om avondbijeenkomsten in De Aker van 20.00 uur tot ± 21.30 uur. We willen het nieuw te verschijnen boek van dr. W. Dekker, Verbonden en vervreemd, al vragend en besprekend met elkaar gaan lezen, tot verdieping van ons inzicht en opbouw van ons christelijk geloof.

Ik laat nog maar een keer de hele planning volgen: 13 sept.; 18 okt.; 15 nov.; 20 dec.; 17 jan.; 14 febr. en 21 mrt. Ieder is hartelijk welkom om zich bij ons aan te sluiten.

Voor eventuele nadere informatie: ds. J. Westland, tel. 785608.