De werkgroep houdt zich bezig met het voorbereiden van de boeldag. Verzamelen en verkopen van goederen, maar ook met het zoeken van sponsoren.

Wat zijn de doelen voor 2019:

 

  • Diaconie – Kerstpakketten voor de minima. 
  • Kerkbeheer – Voorlopig een opslag huren

 

Overhandiging cheque's met opbrengst van de boeldag 2018.

Bezoek van de Boeldagcommissie Foto kerkbeheer boeldag 2018
Tijdens de laatste vergadering van het College van Kerkrentmeesters werd een afvaardiging van de Boeldagcommissie verwelkomd, in de personen van Hennie Kruidhof, Wilma Loedeman en Johan Bos. Er werd nog even gememoreerd aan de laatst gehouden Boeldag, de 11e editie, die – ondanks het warme weer – zeer goed verlopen is. Destijds was er ook veel belangstelling voor de Boeldagschuren. De vele bezoekers kwamen vanuit het hele land naar Putten om leuke spulletjes te kopen, maar ook voor de gezelligheid en saamhorigheid, die hoog in het vaandel staan. Nu worden er alleen nog spullen ingezameld, maar voor de voortgang zou het zeer wenselijk zijn om een nieuwe locatie te hebben, waar tot op heden nog druk naar gezocht wordt. Vervolgens krijgt de voorzitter van Kerkbeheer een cheque overhandigd door Wilma Loedeman, met het prachtige bedrag van € 14.000,-. Dit zal gebruikt worden voor het opknappen van de kelder van De Aker, waarvan de werkzaamheden na het winterseizoen gestart zullen worden. Na de dank overgebracht te hebben wordt de commissie veel succes gewenst met alle werkzaamheden.

 

Overhandiging cheque boeldagcommissie Boeldag diaconie 2018
Op de diaconievergadering van 8 nov. jl. hebben we bezoek ontvangen van twee leden van de Boeldagcommissie: de heren J. van den Bor en H. Kruithof. De commissieleden vertelden de diakenen over de uiteenlopende activiteiten van de commissie. Met name het reilen en zeilen rond de jaarlijkse boeldag, maar ook de periodieke inzamelingen waren onderwerp van gesprek. Dat er rondom deze en andere bezigheden veel werk wordt verzet door heel veel vrijwilligers (rond de Boeldag meer dan 120) werd nog eens duidelijk tijdens deze ontmoeting. Ook werden de zorgen gedeeld rond het zoeken naar een geschikte locatie voor de activiteiten van de boeldagcommissie. Van de opbrengst van de jaarlijkse boeldag en de verkopen ontving de voorzitter van de diaconie, br. A.G. Aalten, uit handen van de voorzitter van de boeldagcommissie, br. J. van den Bor, een cheque van € 6.000,-. Dit bedrag krijgt als bestemming: (her)inrichting van de woning voor tijdelijke (nood)huisvesting. De voorzitter, br. A.G. Aalten, spreekt namens de diaconie de dank uit voor de betrokkenheid van de boeldagcommissie bij het diaconale werk en deze prachtige bijdrage voor het genoemde doel. Natuurlijk bedanken wij hierin ook al diegenen binnen en buiten de gemeente die door hun bezoek aan de boeldag en andere aankopen, de boeldagcommissie van de benodigde middelen voorzien. De voorzitter wenst de leden van de boeldagcommissie sterkte en Gods zegen toe bij al hun werk binnen de gemeente.