Op D.V. woensdag 6 nov. (Dankdag) zal er in onze Hervormde Gemeente opnieuw een inzameling voor de voedselbank worden gehouden.

Voedselbank1Net als voorgaande keren zal de inzameling worden gehouden in alle drie de kerken. Bij de vorige inzamelingen hebt u en jij ons verrast met een mooie opbrengst voor onze naasten. Mogen we ook deze keer weer op u en jou rekenen? Van de voedselbank kregen we voor deze inzameling de volgende lijst met producten, waar dringend behoefte aan is. Producten die je alleen of als gezin zou kunnen kopen. Producten, die ook voor de jongeren in de gemeente betaalbaar zijn. U/jij kan kiezen uit de volgende producten. Ook DE-zegels kan de voedselbank goed gebruiken.         

tandpasta                                                            kuipje halvarine/flacon bakboter

verpakte kaas (500 gr.)                                       zak sinaasappels  

pakje nasi- of bamimix                                         doosje crackers

houdbare melk                                                     blik soep     

pot/blik groenten                                                 wasmiddel (ca. 20 wasbeurten)

                                                                           DE-zegels (Douwe Egberts)

Voor aanvang van alle diensten op woensdag 6 nov. a.s. (Dankdag), zullen er in de Oude Kerk (ingang onder de toren), de Nieuwe Kerk (hoofdingang) en de Zuiderkerk (hoofdingang) diakenen met hulp van jongeren graag de producten in ontvangst  nemen. Ze zijn een half uur voor aanvang van de dienst aanwezig. Alle ingeleverde producten worden de dag erna naar de voedselbank gebracht en door vrijwilligers van de voedselbank verder verdeeld. Hartelijk dank voor uw en jouw bijdrage aan de inzameling!