Lied 421: Als een hert dat verlangt

Lied 608: 'k Heb Jezus nodig, heel mijn leven