Lied 34: Het huis van Israël

Wijs: Psalm 19


Lied 172: God, dank! Laat iedereen het horen


Om vanuit Ezechiël 37:1-14 verder na te denken en/of te spreken:
1.Het Centrum voor Israëlstudies (CIS; www.hetcis.nl) gaf voor de Israëlzondag 2018 het thema mee: Zeventig jaar Israël… teken van hoop! Herken je dat?

2.Welke bemoediging geeft God vanuit Ezechiël 37 met het oog op Israël, de kerk en jezelf?
3.Wat vind je van de stelling: Wie Israël vergeet, zaagt de tak door waar hij zelf op zit.